1st Stage – Vòng 1: 2 set trò chơi

1.Long Jump(A): Nhảy xa

2.Log Grip(B): Bám trụ đu qua hào nước

Coursever: set trò chơi 01 

3.Hedgehog #29 (C):Vượt cầu quay gai nhím

4.Giant Swing #26(D): Đu người qua trục quay

5.Tarzan Rope #29 (E): Đu lưới

6.Rope Ladder #29 (F): Leo lưới

Coursever: set trò chơi 02

3.X Bridge #24(G): Vượt qua cầu chữ X

4.Jumping Spider#24 (H): Người nhện bám tường

5.Circle Slider #25 (I): Đu vòng trượt qua hào

6.Rope Ladder #29 (J): Leo lưới

* Sơ đồ bố trí set trò chơi vòng 1

Capture

2nd Stage: vòng thi 02

 1. Cross Slider #29 (K): Vượt cầu bằng tay
 2. Salmon Ladder #24 (L): Leo thang bằng tay
 3. Unstable Bridge #24 (M): Bám cầu treo
 4. Hammer Dodge #3 (N): Tránh búa qua cầu
 5. Half Pipe Attack #21 (O): Bật tường cong để đu dây qua hào nước
 6. Warped Wall Double #29 (P): Vượt tường cong

* Sơ đồ bố trí set trò chơi vòng 2

Capture

3rd Stage: vòng thi 03

 1. Pole Maze #18 (Q): Đu người bám gậy theo đường ziczac
 2. Spin Bridge #28 (R): Cầu quay
 3. Rumbling Dice #29 (S): Quay thanh lật qua cầu
 4. Spider Flip #24 (T): Nhảy người nhện
 5. Cliff Hanger #19 (U): Treo người trên vách
 6. Pipe Slider #29 (V): Trượt ống

* Sơ đồ bố trí set trò chơi vòng 3

Capture

Final Stage: chung kết

1.Spider Climb+TsunaNobori: Leo tháp Sasuke

Bình luận

bình luận

Danh sách trò chơi

| Tin tức |
About The Author
-