Những hình ảnh về Sasuke 2017

Xem thêm

Hiện tại chương trình nhận được nhiều thắc mắc của thí sinh hỏi về nơi ăn ở như khách sạn hay nhà nghỉ gần sân khấu… Chúng tôi xin thông báo: Đồng hành cùng chương trình Không giới hạn Sasuke Việt Nam mùa thứ 2, khách sạn Becamex – Newcity có thể sẽ là sự lựa chọn tốt […]

Xem thêm
var metaslider_3606 = function($) { $('#metaslider_3606').nivoSlider({ boxCols:7, boxRows:5, pauseTime:3000, effect:"fade", controlNav:true, directionNav:true, pauseOnHover:true, animSpeed:400, prevText:"<", nextText:">", slices:15, manualAdvance:false }); }; var timer_metaslider_3606 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_3606, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_3606, 1) : metaslider_3606(window.jQuery); }; timer_metaslider_3606(); Xem thêm