var metaslider_2868 = function($) { $('#metaslider_2868').nivoSlider({ boxCols:7, boxRows:5, pauseTime:3000, effect:"random", controlNav:true, directionNav:true, pauseOnHover:true, animSpeed:400, prevText:"<", nextText:">", slices:15, manualAdvance:false }); }; var timer_metaslider_2868 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_2868, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_2868, 1) : metaslider_2868(window.jQuery); }; timer_metaslider_2868(); Xem thêm
var metaslider_2685 = function($) { $('#metaslider_2685').nivoSlider({ boxCols:7, boxRows:5, pauseTime:3000, effect:"fade", controlNav:true, directionNav:true, pauseOnHover:true, animSpeed:400, prevText:"<", nextText:">", slices:15, manualAdvance:false }); }; var timer_metaslider_2685 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_2685, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_2685, 1) : metaslider_2685(window.jQuery); }; timer_metaslider_2685(); Xem thêm

Ngày sơ tuyển thứ 2 tại khu vực Hà nội vẫn thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ đam mê thể thao và muốn thử sức mình với giải thưởng 800 triệu của CHương trình.   Tổng cộng đã có thêm gấn 100 thí sinh đến tham dự vòng sơ tuyển trong […]

Xem thêm
var metaslider_2226 = function($) { $('#metaslider_2226').nivoSlider({ boxCols:7, boxRows:5, pauseTime:3000, effect:"fade", controlNav:true, directionNav:true, pauseOnHover:true, animSpeed:400, prevText:"<", nextText:">", slices:15, manualAdvance:false }); }; var timer_metaslider_2226 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_2226, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_2226, 1) : metaslider_2226(window.jQuery); }; timer_metaslider_2226(); Xem thêm
var metaslider_2073 = function($) { $('#metaslider_2073').nivoSlider({ boxCols:7, boxRows:5, pauseTime:3000, effect:"fade", controlNav:true, directionNav:true, pauseOnHover:true, animSpeed:400, prevText:"<", nextText:">", slices:15, manualAdvance:false }); }; var timer_metaslider_2073 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_2073, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_2073, 1) : metaslider_2073(window.jQuery); }; timer_metaslider_2073(); Xem thêm
var metaslider_1314 = function($) { $('#metaslider_1314').nivoSlider({ boxCols:7, boxRows:5, pauseTime:3000, effect:"fade", controlNav:true, directionNav:true, pauseOnHover:true, animSpeed:400, prevText:"<", nextText:">", slices:15, manualAdvance:false }); }; var timer_metaslider_1314 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_1314, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_1314, 1) : metaslider_1314(window.jQuery); }; timer_metaslider_1314(); Xem thêm
Page 10 of 12« First...89101112